Členské příspěvky

Roční členské příspěvky na rok 2019/2020 zlevněné na 3.800,- za člena (3-tí a každý další člen domácnosti -50%).  A dle pokynů jsou splatné do 30.6. na účet 2982742001/5500 .

Podrobněji zde…

V případě nejasností či jiné domluvy kontaktujte na nejbližším tréninku instruktora.