Členské příspěvky na červenec 2017 – červen 2018

Již nyní platí nový systém spolupráce se školou GBHS.

Pro stávající členy naší školy platí:

  • Jednorázové roční předplatné ve výši 3.900,- Kč za člena. Druhý člen domácnosti je bez slevy, sleva je na třetího a každého dalšího člena rodiny ve výši 50 %.
  • Úhradu provádějte již nyní, nejpozději však do konce září (ve výjimečných případech, po předchozí osobní dohodě s  instruktorem Pavlem Cigáněm, možno posunout platbu do konce října).
  • Asistenti mají připravovaný jiný systém slev, dle své aktivity. Informujte se přímo u instruktora Pavla Cigáně.
  • V ostatních variantách plateb postupovat striktně pouze dle informací  o placení členských příspěvků na další sezónu stejně jako noví členové.
  • V každém případě o úhradě informujte prosím přímo instruktora Pavla Cigáně – email: info@samil.cz nebo sms 730 688 086 či osobně na kterémkoli tréninku (předejdeme informačnímu šumu a složitému dohledávání …).
  • Úhradu provádějte v hotovosti na jakémkoli tréninku či akci, nebo přímo převodem na účet 2982742001/5500.

 

Pro nové zájemce platí:

informace  o placeni členských příspěvků na další sezónu